Liceul Tehnologic ”Matei Basarab” din Caracal oferă absolvenților învățământului gimnazial oportunități de calificare nivel 4 EQF prin învățământul liceal filiera tehnologică, calificare nivel 3 EQF prin învățământul profesional de 3 ani și calificare nivel 5 EQF prin școala de maiștri.

Calitate, Flexibilitate, Diversitate și Incluziune pentru absolvenți activi pe piața muncii locală sau europeană sunt valorile promovate la liceul nostru. Începând cu 20 martie 2020, la Liceul Tehnologic ”Matei Basarab” din Caracal, elevii au opțiunea de a studia și online prin folosirea mediului de învățare organizat cu ajutorul aplicațiilor Suitei Google for Education. Astfel, toți elevii liceului dețin o adresă Google de studiu pe domeniul liceului @ltmbcaracal.ro.
Vă așteptăm cu drag pentru a vă ajuta să vă formați pentru o carieră de succes!

Back to top